Vorlage:Bleeker, 1858a

Aus WORLDFISH WIKI
Wechseln zu: Navigation, Suche
  • Bleeker, P. 1858. De heer Bleeker brengt nog ter tafel het eerste deel van eene ichthyologiae Archipelagi Indici Prodromus... Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 16: 38-41. (BHL)