Vorlage:Mohsin & Ambak, 1983

Aus WORLDFISH WIKI
Wechseln zu: Navigation, Suche
  • Mohsin, A.K.M. & Ambak, M.A. 1983. Freshwater fishes of Peninsular Malaysia. Penerbit Universiti Pertanian Malaysia, Selangor, xvii + 284 pp.